78 doanh nghiệp Hà Lan sang thăm Việt Nam

55162983 quyennlwindmill 78 doanh nghiệp Hà Lan sang thăm Việt NamTheo Cơ quan Xúc tiến Thương mại của Hà Lan (EVD) từ 26/3 – 2/4/2011, Phái đoàn kinh tế Hà lan do ông Bleker – Bộ Kinh tế cùng Thái tử Hoàng gia và Công nương dẫn đầu, sẽ sang thăm Việt Nam và làm việc tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

Tham gia Đoàn còn có ông Joop Atsma – Bộ Cơ sở Hạ tầng và Môi trường, cùng 78 doanh nghiệp tham gia.

Nội dung hợp tác kinh tế là trọng tâm của chuyến đi này là đối phó với biến đổi khí hậu và quản lý nước. Bên cạnh đó, Đoàn cũng dành ưu tiên thảo luận đến các ngành như: kỹ thuật nuôi trồng trong nông nghiệp và công nghiệp chế biến; nước, quản lý nước, kỹ thuật đê điều và trị thủy; hàng hải (vận tải biển, kinh tế biển); dầu và khí; dịch vụ vận tải và dịch vụ tiếp vận.

Chuyến đi này sẽ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Hà Lan và Việt Nam có cơ hội tìm hiểu và trao đổi kinh nghiệm, cùng phát triển.

Trước đó, vào trung tuần tháng 10/2010, đoàn Doanh nghiệp Hà Lan gồm 5 công ty Công ty Phát triển thương mại EGO, Tập đoàn Meijer, Công ty bất động sản Hilders HCV, PGZ International và Tập đoàn bao bì VPK cũng đã sang Việt Nam để tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Các doanh nghiệp Hà Lan đã nghiên cứu khả năng hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực như: phát triển sản phẩm, bất động sản…

Theo dddn.com.vn