Biomedica mang đến cho khoa học đời sống để Euroregion

7183088064 1fa360b2de m2 Biomedica mang đến cho khoa học đời sống để Euroregion

Biomedica khoa học đời sống để Euroregion

Điều của Maguy de Mercurio

default Biomedica mang đến cho khoa học đời sống để Euroregion

Eindhoven Đại học Công nghệ cam kết để phát triển kiến ​​thức và sáng tạo công nghệ để giúp đạt được tính di động bền vững cho xã hội. Hơn 200 nhà nghiên cứu đóng góp mỗi ngày để làm cho tính di động và vận chuyển thông minh và hiệu quả hơn, và làm cho xe an toàn hơn, sạch hơn, và hiệu quả hơn. TU / e đang hướng tới một thế giới mà trong đó các vấn đề di động là một điều của quá khứ. Trong lĩnh vực di động chiến lược thông minh, TU / e có thể kết hợp thế mạnh của mình trong Giao thông vận tải ô tô, Công nghệ & Logistics, hệ thống giao thông thông minh, giao thông Mobility và công nghệ thông tin / các hệ thống nhúng theo hai nghiên cứu các chủ đề: • có lý: thông minh và sản xuất di động và vận chuyển • Durable: xe sạch, an toàn và hiệu quả