Chọn trường và tìm kiếm ngành học tại Hà Lan?

060575DI   061 Every Voice Counts Students 19 10 06 Chọn trường và tìm kiếm ngành học tại Hà Lan?Để học tại Hà Lan tôi cần phải đạt được những điều kiện gì? Tôi có thể tìm thông tin các trường tại Hà Lan ở đâu? Yêu cầu về chứng chỉ tiếng Anh là bao nhiêu? Tôi nghe nói không cần phải chứng minh tài chính? (Nguyễn Hoàng Thái, thai_nh@…)

– Trả lời của Văn phòng Hỗ trợ giáo dục Hà Lan (NESO) tại Việt Nam:

Để được nhập học vào một chương trình ĐH, bạn nên liên hệ trước với trường cung cấp chương trình học đó. Yêu cầu nhập học chính cho chương trình cử nhân là bạn phải có bằng tốt nghiệp THPT, hoặc sinh viên nước ngoài phải có chứng chỉ diploma tương đương với chứng chỉ diploma ở Hà Lan.

Cũng có một số chương trình học, ví dụ như nghệ thuật, từng trường sẽ có thêm những yêu cầu riêng. Để được theo học chương trình thạc sĩ, các thí sinh phải có ít nhất văn bằng cử nhân tương đương. Trong một số ngành học có đông người ghi danh, trường có chỉ tiêu tuyển sinh.

Điều cần thiết là các sinh viên quốc tế nên biết nói, đọc và viết tiếng Anh tốt. Chứng chỉ TOEFL thường được các trường ĐH ở Hà Lan chấp nhận. Một số trường cũng chấp nhận chứng chỉ IELTS. Điểm yêu cầu tối thiểu từ 500 – 550 đối với TOEFL và 5.5 – 7.0 cho IELTS tùy theo ngành và bậc học.

Để chọn trường bạn có thể xem trang web http://www.nesovietnam.com/. Trang web này sẽ cung cấp cho bạn chi tiết về các ngành học và địa chỉ trang web của các trường tại Hà Lan.