Công nghệ

7183088064 1fa360b2de m3 Công nghệ

Công nghệ
 

Tên:

trường:

Giảng viên:

khóa học:

Ngày:

Công nghệ

Giới thiệu

có thể được coi là sử dụng kiến ​​thức và các công cụ Cũng như các hệ thống thực hiện một cho thuế để sản xuất một kết quả tốt hơn một cách dễ dàng. Công nghệ cũng có thể nói là sử dụng vật liệu để thực hiện một nhiệm vụ và kết quả một cách thuận tiện hơn. Công nghệ có tác dụng trên con người trong công việc của mình và cũng có khả năng làm thế nào ông sẽ thích ứng với môi trường của mình. Việc sử dụng các công nghệ bắt đầu với việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên để làm công cụ đơn giản được sử dụng để làm cho công việc dễ dàng và có một điều khiển trên những gì đang được thực hiện. Công nghệ có lợi ích con người và môi trường làm việc của mình.

Lợi ích của công nghệ

Có rất nhiều lợi ích có liên quan đến công nghệ và đã giúp nhiều cách khác nhau trong việc thực hiện khác nhau nhiệm vụ trong các lĩnh vực khác nhau. Hầu hết các công ty là tập trung vào thúc đẩy công nghệ của họ để họ có thể có thể có thu nhập tốt hơn và cải thiện hiệu suất trong các lĩnh vực khác nhau của công việc.

Công nghệ đã giúp trong các lĩnh vực khác nhau trong công ty bao gồm cả mạng. Ban đầu, mạng đã được thực hiện bằng tay với việc sử dụng cáp kết nối, nhưng bây giờ, với tiến bộ của công nghệ, nó đã trở thành có thể có kết nối không dây mạng (Ambrose, 2001). Điều này có thể bao gồm các mạng LAN (mạng cục bộ) hoặc WAN (mạng diện rộng). Với việc thực hiện đúng công nghệ mạng, nó cung cấp khả năng duy nhất để người sử dụng cũng như các quản trị viên. Có liên kết mạng và phần mềm. Họ làm việc với nhau để cung cấp các kết nối của các mạng khác nhau mà đã trở thành mang lại lợi ích cho tất cả những người sử dụng mạng thực hiện (Ruth năm 1999).

Máy tính đã giúp nhiều cách khác nhau. Ban đầu, ví dụ, thư chỉ được gửi dưới dạng văn bản trên giấy tờ, nhưng với sự tiến bộ của công nghệ và phần mềm, nó đã trở thành có thể cho mọi người để gửi thư điện tử trên mạng Internet mà là nhanh chóng và ngay lập tức, cung cấp gửi và người nhận là kết nối với nhau và họ có cơ sở hạ tầng cần thiết. Các công nghệ mạng đã rút ngắn khoảng cách giữa người gửi và người nhận thông tin, ví dụ, với một kết nối máy tính và internet và các phần mềm chat trực tiếp, nó đã có thể có một cuộc trò chuyện trực tiếp giữa các cá nhân không có vấn đề khoảng cách và trong một số trường hợp hội nghị trực tuyến (Frank, 2007)

Công nghệ cũng đã làm cho nó có thể chia sẻ phần cứng trong tổ chức. Ví dụ, một tổ chức có thể có cá nhân trên các máy tính khác nhau và trong các phòng ban khác nhau có thể sử dụng một máy in. Đây là một ưu điểm của mạng trong một tổ chức bước đầu đã được thực hiện thông qua hoặc kết nối máy in vào máy tính xử lý hoặc lưu các dữ liệu được in ra để xây dựng và sử dụng máy tính kết nối để in các tài liệu di động

.

có mặt khác giúp quản lý dữ liệu. Các dữ liệu đã được lưu trữ trong hệ thống có thể dễ dàng truy cập từ bất cứ nơi nào bởi những người sử dụng. Điều này giúp quản lý dữ liệu vì nó có thể được chỉnh sửa, cải tiến hoặc bổ sung từ bất kỳ góc cung cấp có kết nối. Ban đầu, thật khó để quản lý dữ liệu bên ngoài tổ chức như thế này chỉ được thực hiện trong một máy tính cụ thể (Oakley, 1976).

Kết luận

Công nghệ đã thực sự thay đổi công việc được thực hiện như thế nào. Thông qua công nghệ, hầu hết các công việc được thực hiện và mất thời gian ngắn hơn so với trước khi sự bao gồm của công nghệ trong công việc. Nó đã giúp tiết kiệm không gian như có một số của nghĩ ra được chia sẻ có thể là toàn bộ tổ chức. Công nghệ đã thực hiện công việc dễ dàng và nhanh chóng. Với công nghệ, quản lý thời gian đã trở nên rất có thể

Hoạt động trích dẫn

Ambrose, S. Paleolithic Công nghệ và sự tiến hoá con người. Science.2001, http://www3.isrl.uiuc.edu/ ~ junwang4/langev/localcopy/pdf/ambrose01science.pdf. Lấy 2010/05/01.

Frank, P. Từ công nghệ đến với nghệ thuật ảo, Leonardo Sách, MIT Press, 2007

Oakley, K. Man-Maker Công cụ. Đại học Chicago. 1976

Ruth, O. Làm Công nghệ của đàn ông: Đàn ông, Phụ nữ và máy móc hiện đại ở Mỹ, 1870-1945, Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999

.