Du học Hà Lan : Học bổng TU Delft Excellence 2012

hoc bong du hoc duc del university of technology 300x141 Du học Hà Lan : Học bổng TU Delft Excellence 2012Du học Hà Lan – Sơ lược về học bổng:

TU Delft cung cấp một mảng các học bổng từ chương trình cung cấp 1 phần tới cung cấp toàn bộ chi phí học và sinh hoạt.

Một vài chương trình học bổng du học MSc đặc biệt chỉ được thông báo trên một vài website có uy tín.

Học bổng TU Delft Excellence được trao cho những sinh viên đủ điều kiện với cam kết rõ ràng và kết quả học tập xuất sắc.

Thông thường không có thủ tục nộp đơn riêng biệt.

Ứng viên được chọn sẽ được thông báo trực tiếp bởi trường Đại học.

Đất nước: Hà Lan

Chuyên ngành: Năng lượng, Môi trường, Y tế, Cơ sở hạ tầng và vận chuyển.

Đối tượng: Tất cả các ứng viên Quốc tế

Mức độ khóa học: Thạc sĩ

Đơn vị cung cấp học bổng: Delft University of Technology

geotechnology jeannedekkers140108 1 Du học Hà Lan : Học bổng TU Delft Excellence 2012

 Nơi nhận học bổng: Hà Lan

Điều kiện tham gia: Ứng viên được nhận vào một trong những chương trình MSc (Tiến Sỹ Khoa Học) của TU Delft thể hiện được sự quan tâm và nền tảng cơ bản liên quan tới một trong bốn lĩnh vực nghiên cứu liệt kê ở trên.

Hình thức nộp đơn: Qua đường bưu điện hoặc Online

Hạn chót: Ngày 1 tháng 11 năm 2011

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin tham khảo trang web sau:

http://home.tudelft.nl/en/study/studying-at-the-tu-delft/finances/scholarships-awards/tu-delft-excellence-scholarships-for-all-msc-programmes/

Nguồn: Scholarship Planet

Từ khóa:   · ·