Dự thảo về Lưu học sinh : Lưu học sinh phải đền bù chi phí đào tạo?

Tin giáo dục – Lưu học sinh nhận học bổng ngân sách nhà nước, học bổng Hiệp định nếu tự ý bỏ học hoặc bị buộc thôi học trong giai đoạn du học phải đền bù chi phí đào tạo. Đây là một nội dung trong dự thảo về Lưu học sinh của Bộ GD-ĐT mới đây.

Cụ thể, lưu học sinh đi theo diện học bổng du học phải đền bù chi phí đào tạo nếu thuộc các trường hợp:

  • Không tham gia khóa học khi đã làm đầy đủ các thủ tục nhập học và đã được cấp kinh phí đào tạo; Tự ý bỏ học, thôi học trong thời gian được cử đi đào tạo;
  • Tham gia khóa học đầy đủ thời gian quy định nhưng không được cấp văn bằng, chứng nhận đã hoàn thành khóa học do nguyên nhân chủ quan;
  • Vi phạm pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại, vi phạm các quy định của cơ sở đào tạo và bị thôi học, đuổi học hoặc trục xuất về nước;
  • Bỏ việc hoặc tự ý thôi việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết quy định.

Ngược lại, lưu học sinh hoàn thành chương trình học tập với kết quả xuất sắc trước thời gian quy định ghi trong quyết định cử đi học, có văn bản xác nhận của cơ sở đào tạo nước ngoài thì được hưởng 50% số tiền sinh hoạt phí của thời gian hoàn thành trước hạn.

Trường hợp các lưu học sinh tự túc học tập tại các cơ sở đào tạo nước ngoài có thành tích, kết quả học tập, nghiên cứu xuất sắc cũng được Bộ GD-ĐT khen thưởng.

Dự thảo cũng dự kiến, Bộ sẽ phối hợp quản lý lưu học sinh thông qua Hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử. Công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập phải thực hiện đăng ký thông tin lưu học sinh qua hệ thống này và cập nhật thông tin định kỳ 6 tháng/lần.

Nguồn tin: VnMedia

Từ khóa:   · · · ·