Học bổng du học Hà Lan năm 2016 – 2017

Chương trình Học bổng Hà Lan năm học 2016-2017 được tài trợ bởi Bộ Giáo dục, Văn hóa và Khoa học Hà Lan và 48 trường đại học cũng như viện khoa học ứng dụng trên khắp Hà Lan. Đây là cơ hội cho các ứng viên quốc tế đến từ các quốc gia ngoài Khối Kinh tế chung Châu Âu có thể theo học các khóa học Cử nhân và Thạc sĩ toàn thời gian tại Hà Lan.

Có thể bạn quan tâm:

ha lan Học bổng du học Hà Lan năm 2016   2017

Đơn vị cấp học bổng: Bộ Giáo dục, Văn hóa và Khoa học Hà Lan và 48 trường đại học cũng như viện khoa học ứng dụng ở Hà Lan.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế đến từ các quốc gia ngoài Khối Kinh tế chung Châu Âu đều có thể nộp hồ sơ đăng kí học bổng này.

Giá trị học bổng: Học bổng có giá trị €5,000 và sẽ được trao cho ứng viên vào năm đầu tiên của chương trình học.

Yêu cầu:

– Ứng viên là công dân của các quốc gia nằm ngoài Khối Kinh tế chung Châu Âu.
– Ứng viên đăng kí nhập học toàn thời gian vào 1 cơ sở giáo dục đào tạo của Hà Lan.
– Đáp ứng được yêu cầu tuyển sinh của trường Đại học mà ứng viên có nguyện vọng theo học.
– Ứng viên chưa từng theo học bất kì 1 trường Đại học nào tại Hà Lan.

Thời hạn nhận hồ sơ: 31/03/2016

Phương thức nạp đơn: Đợt xét duyệt học bổng mới sẽ được mở vào tháng 11/2015. Ứng viên bây giờ có thể chuẩn bị các thủ tục sau:
– Tìm 1 ngành học yêu thích tại trang web sau: https://www.studyfinder.nl/
– Kiểm tra đối chiếu với danh sách các trường Đại học Hà Lan tham gia vào chương trình học bổng này. Danh sách các trường đủ điều kiện tham gia có thể tìm thấy tại đây: https://www.studyinholland.nl/documentation/holland-scholarship-participating-institutions-and-fields-of-study.pdf
– Kiểm tra xem mình đã đáp ứng được yêu cầu của chương trình chưa
– Một khi đợt xét duyệt học bổng chính thức mở cửa, ứng viên cần liên lạc với trường Đại học nơi ứng viên có nguyện vọng theo học. Ứng viên sẽ được trợ giúp về thủ tục nhập học tiếp theo.

Xem thêm thông tin: https://www.studyinholland.nl/scholarships/holland-scholarship

Từ khóa: