Học bổng Thạc sĩ Leiden University Excellence Scholarship

leiden university 300x227 Học bổng Thạc sĩ Leiden University Excellence ScholarshipDu học Hà Lan: Thông tin về chương trình học bổng Thạc sĩ tại Leiden University Excellence Scholarship (LExS), 2012, Hà Lan dành cho các ứng viên quốc tế.

Quốc gia: Hà Lan

Ngành : Luật

Bậc học: Thạc sĩ

Đơn vị cấp học bổng: Leiden University

Sơ lược về học bổng: Học bổng Thạc sĩ ngành Luật và Quan hệ quốc tế dành cho các ứng viên quốc tế xuất sắc có mong muốn học bậc Thạc sĩ ngành Luật và Quan hệ quốc tế tại Leiden University.

Yêu cầu : Ứng viên nộp đơn nhập học cho khóa học bắt đầu từ tháng 9 năm 2012 hoặc tháng 3 năm 2013.

Học bổng được áp dụng cho các ứng viên quốc tế nhập học các ngành như: Thạc sĩ Luật hàng không, Luật Kinh Doanh quốc tế tại Châu Âu, Luật về Thuế và chuyên ngành Quan hệ quốc tế.

Hạn nộp hồ sơ : Ngày 1 tháng 4 đối với các hồ sơ cho kì nhập học tháng 9 năm 2012

Ngày 1 tháng 11 đối với các hồ sơ cho kì nhập học tháng 2 năm 2013

Hình thức nộp hồ sơ : Online

Thông tin chi tiết xem tại : http://prospectivestudents.leiden.edu/scholarships/scholarship/lexs.html

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · · ·