Học bổng VU 2012 cho sinh viên Quốc tế

hoc bong du hoc Ha Lan 300x200 Học bổng VU 2012 cho sinh viên Quốc tếDu học Hà Lan: Thông tin về chương trình học bổng du học VU 2012 cho sinh viên Quốc tế tại VU University Amsterdam, Hà Lan

Đất nước: Hà Lan

Đơn vị cung cấp học bổng du học: VU University Amsterdam

Trình độ: Cử nhân, Thạc sĩ

Chuyên ngành: Các khóa học cung cấp bởi VU University Amsterdam, Hà Lan

Đối tượng: Tất cả các sinh viên Quốc tế

Sơ lược về học bổng du học:

Chương trình học bổng VU (VUFP) lựa chọn các ứng viên có tiềm năng dựa trên kết quả học tập xuất sắc

Tất cả các ứng viên Quốc tế có nguyện vọng học chương trình Thạc sĩ tại VU University bắt đầu vào tháng 9 năm 2012.

Các ứng viên Quốc tế có nguyện vọng học chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế bắt đầu vào tháng 9 năm 2012

Các ứng viên sẽ đươc nhận học bổng trong thời gian của chương trình.

Học bổng sẽ chỉ được trao bổ sung nếu ứng viên đáp ứng được các tiêu chuẩn của chương trình đào tạo văn bằng.

Điều kiện tham gia:

Ứng viên phải đáp ứng các điều kiện sau để được xem xét nhận học bổng:

  • Không phải là công dân Hà Lan
  • Tham gia chương trình học Thạc sĩ hoặc hoặc IBA
  • Có bằng Cử nhân tương đương (đối với chương trình Thạc sĩ) hoặc bằng tốt nghiệp cấp hai (cho IBA)
  • Đủ điều kiện nhận visa Hà Lan
  • Nếu thiếu một trong các điều kiện trên, ứng viên không đủ điều kiện nhận học bổng VUFP

Hình thức đăng kí : Online

Hạn chót : Ngày 1 tháng 3 năm 2012

Thông tin chi tiết về học bổng và nộp đơn: http://www.vu.nl/en/programmes/international-masters/scholarships/vu-fellowship-programme/index.asp

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · ·