NWE toluene tăng trên chênh lệch, Rotterdam cung cấp chặt chẽ hạn chế xuất khẩu

3256000244 e2b0fe2da7 m NWE toluene tăng trên chênh lệch, Rotterdam cung cấp chặt chẽ hạn chế xuất khẩu

NWE toluene tăng Mỹ chênh lệch, Rotterdam cung cấp chặt chẽ hạn chế xuất khẩu
Điều

bởi Xg123

Rotterdam hiệu thế giới Video Clip – Trưởng Phòng Marketing Rotterdam
Video Rating: 4/5