Quốc tế Thuế

2583801618 f32e267a8f m Quốc tế Thuế

quốc tế Thuế

Liên quan đến các khía cạnh quốc tế của các luật thuế và thuế điều ước quốc tế quốc tế thuế là một chi nhánh của kiến ​​thức. Các chuyên gia thuế đã nổi tiếng để làm giảm nghĩa vụ thuế của một số công ty để các chuyên gia đánh giá cao trong nhu cầu. Trong số các kế toán viên và luật sư tham gia vào hệ thống pháp luật thuế là phổ biến

Một số trường đại học

nổi tiếng cung cấp các chương trình thuế quốc tế trên toàn thế giới. Một số các trường đại học có uy tín cung cấp các chương trình quốc tế thuế Tax College châu Âu, Levin Đại học Luật, Đại học Sydney, Đại học Công giáo Leuven, Đại học New South Wales, Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Vienna, Đại học Florida, Universiteit van Tilburg , Universiteit Maastricht, Đại học Hamburg, Đại học New York, vv

thuế đối với các cư dân của một quốc gia cụ thể kiếm được một khoản thu nhập và cư trú tại nước đó, cả hai như là một nhân viên và là nhân viên tự , tham gia các hoạt động kinh doanh để kiếm lợi nhuận và các tập đoàn và các tổ chức thương mại có trụ sở tại nước đó, các tổ chức thương mại và các tập đoàn nước ngoài tham gia vào các hoạt động kinh doanh để làm cho lợi nhuận trong các vùng lãnh thổ của nước đó

Theo hệ thống pháp luật cá nhân hoặc doanh nghiệp thu nhập chịu thuế là thu được ở nước ngoài được miễn liên quan đến thuế của đất nước để tránh đánh thuế hai lần, tức là thuế được áp dụng hai lần. Tại Ấn Độ, nó được dựa trên Đạo luật thuế thu nhập. Vào các yếu tố về hệ thống của một quốc gia cụ thể mà trên đó các nghiên cứu của quốc tế thuế dựa, và quen thuộc với những yếu tố là công việc của một chuyên gia về nó

.

Trong năm 2006, Quỹ Quốc tế Thuế (FIT), một sự tin tưởng đăng ký từ thiện được thành lập. Xúc tiến của thuế quốc tế và hiểu nó một cách tốt hơn ở Ấn Độ là mục đích chính của nền tảng của nó.

Bằng các phương tiện đào tạo, nghiên cứu, và các hoạt động khác liên quan đến nền tảng cũng có kế hoạch tăng cường kiến thức về pháp luật liên quan đến thuế quốc tế và so sánh thuế. Để thu thập trong tay kinh nghiệm trong các vấn đề liên quan đến quốc tế thuế Quỹ Quốc tế Thuế có kế hoạch để đối phó với các vấn đề khác nhau về cùng một

Ấn Độ có kế hoạch nhập cư từ Ấn Độ thường lo lắng là làm thế nào công việc của mình trong Ấn Độ sẽ được xử lý trong sự vắng mặt của họ từ Ấn Độ. Họ có thể chỉ định một người nào đó để hành động và thay mặt họ, trong sự vắng mặt của họ từ Ấn Độ và đảm bảo vận hành trôi chảy của công việc ngày-to-kết nối với các tài sản và nợ phải trả của họ ở Ấn Độ.

Cán bộ Đánh giá đánh giá hình thức của người nộp đơn sẽ cung cấp 32 mẫu trong đó cho phép các ứng dụng. Ấn Độ tiếp tục cư trú ở nước ngoài về việc làm để xin cấp Giấy chứng nhận thu nhập thông quan thuế theo mẫu 31, theo mục 230 (I) của Đạo luật Thuế thu nhập 1961.

Tất cả thu nhập của Ấn Kiều ở Ấn Độ chịu thuế và trả về được nộp mỗi năm. Theo Phần 9 (I) (II) của mức lương, Đạo luật thu được ở Ấn Độ là tính phí thuế. Theo 115g Mục CNTT Hành động, nó không phải là bắt buộc cho Ấn Độ không cư trú để nộp tờ khai thuế thu nhập thu nhập đầu tư Ấn Độ cấu thành và lợi nhuận hàng năm đã được khấu trừ tại nguồn.