Chuyên trang Du học Hà Lan của Công ty tư vấn du học AMEC

sinh viên quốc tế

Học bổng Tập huấn ngắn hạn 2012 tại Hà Lan

du-hoc-ha-lan

Du hoc Ha Lan: Thông tin về chương trình học bổng Tập huấn ngắn hạn 2012 tại Hà Lan dành cho các sinh viên quốc tế.

Bậc học: Khóa đào tạo, huấn luyện

Chuyên ngành: Nhiều chuyên ngành.

Đơn vị cấp học bổng: Bộ ngoại giao Hà Lan.

Đất nước: Nước ngoài

Đối tượng: Tất cả các sinh …